Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ul nostru web (http://www.pneumologie.ro/) reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabil pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV, Aleea Dealul Spirii, 12 , jud. Brasov. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal,  SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine  SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru (www.pneumologie.ro) și pentru subdomeniile aferente, precum si pentru paginile ce prezintă campanii promoționale specific, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru și  SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

1. Securitatea datelor

1.1 Pentru protecția datelor dumneavoastră,  SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

1.2 Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

2. Prelucrarea datelor minorilor

2.1 Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

3.1. Datele furnizate de dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare.

3.2. Datele colectate de noi

Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați punctul 7.

4. Parteneri

 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal numai în regim propriu, si beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali, care acționează pe baza instructiunilor primite de la  SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV pentru operațiuni tehnice legate de hosting-ul paginii și software-ul pe care se bazează aceasta .

In plus față de aceasta, datele dumneavoastră sunt prelucrate cu ajutorul unor agenții de management, în scopurile menționate în cele ce urmează.

Partenerii sunt atent selectați și se obligă să asigure , prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților, cu exceptia cazului în care terții acționează pentru atingerea scopurilor prelucrării descrise prin prezenta, caz în care aceleași condiții privind măsurile tehnice și organizatorice se aplicaă și acestora.

5. Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul

Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare.

Formular de contact

· Formular de contact: La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, adresa de email si numar de telefon) în condițiile prevăzute în această secțiune.

· Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră

· Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil.

· Durata de stocare: [12 luni]

· Consecințele refuzului: în situația în care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea furniza informațiile solicitate.

Pentru acest scop, datele vor fi transmise către departamentul RUNOS al SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV, iar dumneavoastră veți fi contactați  pentru a răspunde solicitărilor adresate prin formularul de contact.

6. Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul

 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul [3.] pentru următoarele scopuri:


Chestionar  privind calitatea serviciilor medicale

· La trimiterea chestionarului privind calitatea serviciilor medicale datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (date de contact și de identificare) sunt prelucrate în condițiile prevăzute în această secțiune.

· Scop:  Imbunătățirea calității serviciului medical.

· Temei: Interes legitim de a prelucra informația de la pacienții noștri pentru a putea imbunătăți calitatea serviciului medical în urma sugestiilor venite de la ei.

· Durata de stocare: [12 luni]

Consecintele refuzului: In situația în care nu ne furnizați aceste date nu vom putea aprecia calitatea serviciilor medicale oferite și în consecință să remediem eventualele probleme ridicate.

Pentru acest scop, datele vor fi transmise către departamentul management al  SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV, care prelucrează datele strict în scop statistic intern.

7. Cookies și Social Plug-ins

Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

8. Drepturile dumneavoatra in calitate de persoane vizate

8.1 Dreptul la informare la datele prelucrate Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

8.2 Dreptul de acces la datele prelucrate Aveti dreptul de a obţine din partea SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de date cu caracter personal vizate; c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale; d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;.În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, va vom informa  cu privire la garanţiile adecvate referitoare la transfer.

8.3. Dreptul la rectificare În cazul în care procesăm date cu caracter personal pe care le considerati incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

8.5 Dreptul la ștergere (“dreptul de a fi uitat”) Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

8.6 Dreptul la restrictionarea prelucrarii Aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri: a)Contestați corectitudinea prelucrarilor datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră b)procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora si solicitați o limitare a utilizării acestor date c)nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau ați contestat procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

8.7     Dreptul la portabilitatea datelor. Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate. Aveti dreptul sa ne solicitati ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere ethnic.

8.8   Dreptul la opozitie În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

8.9 Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri  Aveti dreptul, in calitate de persoana vizata a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care pot produce efecte juridice care va privesc  sau va pot afecta, cu exceptia situatiei in care procesul de automatizare are la bază consimţământul explicit al dumneavoastra, in calitate de persoana vizata. In situatia in care vom apela la aceasta activitate va vom informa cu privire la urmatoarele aspecte:

existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru dumneavoastra. In aceasta situatie in cadrul SPITALULUI au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale dumneavostra.

8.10 Dreptul la petitie Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorității Române pentru Protecția Datelor, respectiv unei autorități europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de  SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV printr-o notificare la adresa de e-mail protectiadatelor@sbibv.ro

9. Date de contact

Responsabil protectie date cu caracter personal

Lemnariu Vasile

E-mail: protectiadatelor@sbibv.ro

tel. 0268422474

Operator date cu caracter personal

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

Str. Dealul Spirii nr.12 , Brașov
E-mail: manager@pneumologie.ro

Directiva privind fișierele Cookie

Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării paginii noastre web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea vă informăm în continuare în detaliu cu privire la colectarea datelor cu caracter personal și a datelor fără caracter personal.

Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății  SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV în limitele prevăzute de lege, exceptând drepturile persoanelor vizate descrise în continuare.

Pe această pagină web se utilizează software pentru analiza utilizării. Prin evaluarea acestor date se pot obține informații utile cu privire la nevoile utilizatorilor. Aceste informații contribuie la îmbunătățirea calității ofertei. Mai concret, pentru fiecare consultare se stochează fără restricții următorul set de date:

Forma anonimizată a adresei IP a computerului care transmite solicitarea

Data și ora consultării, respectiv solicitării

Numele paginii consultate sau a fișierului consultat

Referire la pagina de pe care se consultă această pagină

Browser-ul folosit de utilizator, inclusiv versiunea browser-ului

Sistemul de operare folosit de utilizator

1.    Ce este un Cookie?

Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

Unele fișiere Cookie sunt foarte utile pentru că pot îmbunătăți experiența utilizatorului în cazul reaccesării respectivei pagini web. Cu condiția să utilizați același terminal și același browser ca până acum, fișierele Cookie își amintesc, de exemplu, preferințele dumneavoastră, comunică cum utilizați o pagină și adaptează ofertele afișate intereselor și nevoilor dumneavoastră personale. Cele mai multe Cookie-uri folosite de noi se șterg automat de pe hard disk-ul dumneavoastră după finalizarea sesiunii browser-ului (“Session Cookies”). În plus, folosim și Cookie-uri care rămân pe hard disk-ul dumneavoastră și după finalizarea sesiunii. Acest lucru urmărește în principal îmbunătățirea experienței utilizatorului în cazul unei noi accesări a paginii web, prin adaptarea ulterioară a paginii web la nevoile dumneavoastră personală, optimizând astfel timpul de încărcare.

2. Social Plugins

 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV utilizează pe pneumologie.ro  și așa numite Social Plugins (în continuare butoane) ale rețelelor sociale cum ar fi Facebook, Twitter și Google+. În cazul vizitării paginii noastre web, aceste butoane sunt dezactivate, adică dumneavoastră nu transmiteți niciun fel de date respectivelor rețele sociale. Înainte de a putea utiliza aceste butoane, trebuie să le activați în mod proactiv cu un clic. Butonul rămâne activ până la dezactivare sau până la ștergerea fișierelor dumneavoastră Cookie.

După activare se creează o legătură directă cu serverul respectivei rețele sociale. Conținutul acestui buton este transmis de către rețeaua socială direct browser-ului dumneavoastră, acesta integrând respectivul buton în pagină. După activarea unui buton, respectiva rețea socială poate colecta deja date, indiferent dacă dumneavoastră interacționați cu respectivul buton sau nu. Dacă sunteți conectat în rețele sociale, acestea pot aloca vizita dumneavoastră pe pagina web contului dumneavoastră de utilizator. Vizitarea altor pagini web nu va putea fi alocată de rețeaua socială contului dumneavoastră înainte ca dumneavoastră să activați și pe acele pagini respectivele butoane. În cazul în care sunteți membru al unei rețele sociale și nu doriți ca acest lucru să fie înregistrat dacă vizitați pagina noastră web și să fie corelat cu datele dumneavoastră salvate aferente respectivului cont de membru, trebuie să vă deconectați din respectiva rețea socială înainte de activarea butoanelor. Nu putem influența cuprinsul datelor colectate de către rețelele sociale cu ajutorul butoanelor lor. Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către respectivele rețele sociale, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor ale respectivelor rețele sociale.

3. Setările fișierelor dumneavoastră cookie

Puteți seta browser-ul dumneavoastră în așa fel încât fișierele Cookie să fie create doar cu acordul dumneavoastră sau să fie în general refuzate. Vă rugăm însă să rețineți că fără fișiere Cookie, anumite zone ale paginii web nu pot fi utilizate sau sunt doar în mod limitat utilizabile.

Aveți posibilitatea de a controla utilizarea de “Cookies” și de a o împiedica, în cazul în care vă configurați browser-ul după cum urmează:

· Internet Explorer, a se consulta în acest sens (https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Extras – Opțiuni de internet – card de înregistrare “Extins” – la secțiunea Securitate bifați “Trimite solicitări de tip “Do Not Track” către paginile web vizitate cu Internet Explorer “Do Not Track” – confirmați

· Firefox, a se consulta în acest sens (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen) Meniu – Setări – Protecția datelor – la secțiunea Cronică bifați “Creați setările definite de utilizator” – la secțiunea “Cookies” efectuați setările dorite – confirmați

· Google Chrome, a se consulta în acest sens (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de) Meniu – Setări – Setări extinse – la secțiunea “Protecția datelor” faceți clic pe “Setări conținut” – la secțiunea “Cookies” bifați rubricile dorite – confirmați

· Safari, a se consulta în acest sens (https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE) Safari – Setări – Protecția datelor – la secțiunea “Cookies și datele paginii web” efectuați setările dorite – confirmați

Reprezentant

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

Actualizat data: 27.03.2023

 

              Trecem greul împreună

 

Asociația Respir își propune să susțină necondiționat, sistematic și unitar activitatea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a comunității din regiunea pe care o deservește.

 

cont IBAN RO79RNCB0581165872400001

Formular 230 –  REDIRECTIONEAZA din impozit!

Locatiile noastre

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brasov

Aleea Dealul Spirii, 12, Brasov, Romania

Tel.: 0268477263, 0268477011

Fax: 0372870370

Pavilion Mârzescu

Sectia Pneumologie I Adulti  – 0723148760

Sectia Clinica Pneumologie II Adulti – 0723148761

Programări evaluare sindrom postCovid-19

la telefon 0723640693 între orele 8 – 10

Structuri Boli Infecțioase

Mihai Viteazu, 9, Brașov, România

Programări: telefon 0268422474

Dispensar TB Brasov

Sitei, 17, Brasov, Romania

Programari consultatii la tel. 0268413081:

luni, miercuri și vineri între orele 13- 14,30

Laborator Analize Medicale

Sitei, 17, Brasov, Romania

Tel.: 0268477467

Ambulatoriul integrat al spitalului

Sitei, 17, Brasov, Romania

Programari consultatii pneumologie la tel. 0268413081:

luni, miercuri, vineri orele: 13 – 14,30

Programari consultatii cardiologie la tel. 0734953579:

luni, miercuri orele 13.30 – 14.30

marți, joi, vineri orele 10.00 – 12.00

Dispensar TB Sacele 

Sacele, Episcop Popeea, 20

Activitate suspendata temporar

Mulțumim!

ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMÂNIA

APEMIN ZIZIN

ASOCIAȚIA CLUBURILOR LIONS

ASOCIAȚIA DIACONIA

ASOCIAȚIA KASPER DANIELA

ASOCIAȚIA MAGIC CAMP

ASOCIAȚIA SERGIANA GRUP

ASOCIAȚIA SFÂNTUL IERARH LUCA AL CRIMEEI

AUTOMOBILE BAVARIA

BCR

BRANDVISER PROMO SRL

CALCEDONIA SERV SRL

CARREFOUR ROMÂNIA

CASTROL

CATRINA MARIA

CHEILE GRĂDIȘTEI SRL

CHIESI ROMÂNIA SRL

COMPANIA APA BRAȘOV

CONDMAG SA

DACIA PLANT

DRY CLEANING SERVICES SRL

EMIGAB SRL

FAMILIA S. – PACIENȚI

FUNDAȚIA COMUNITARĂ BRAȘOV

FUNDATIA KRONOSPAN FOUNDATION

HOSPICE CASA SPERANȚEI

IL SOLE SRL

IMSAT CUADRIPOL

INACO

INALCO SRL

INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY SRL

KRONSTADT GROUP COSMOPOLIT

KRONSTADT STERNEN

MAURER IMOBILIARE SA

MEDISAN COM SRL

M&M EXPRESS

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

OURSSON APPLIANNCE SRL

PREMIUM AEROTEC SRL

RADIO BRAȘOV

RENT A-Z SRL

ROTARACT KRONSTADT

SARA SRL

SCANEXPERT SRL

SELGROS

SRM MEDICAL

SUN WAVE PHARMA

SZITAS CSABA

TOTAL IMPACT

ȚIRIAC GROUP

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV

Formular de contact

Prin accesarea acestui formular vom prelucra următoarele date cu caracter personal (nume, prenume, adresa de e-mail și număr de telefon) Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde rezonabil. Durata de stocare: 12 luni după care vor fi șterse automat din mediile de stocare În situația în care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea furniza informațiile solicitate.