2.04.2024 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a unui post vacant conform anunțului următor:

Vezi aici anuntul complet

Model cerere înscriere

Model declarație

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba practica

Rezultate interviu

Rezultate finale

22.03.2024 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a unor posturi vacante conform anunțului următor:

Vezi aici anunțul complet

Model cerere înscriere

Model declarație

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu pag 1, pag 2

Rezultate finale

14.02.2024 Anunt examen promovare infirmiera

Cerere inscriere – model

Rezultate finale

11.05.2023 Anunt post vacant ingrijitoare

Cerere de inscriere

Model CV

Declaratie

Anunt incetare procedura concurs nr.6467_11.05.2023

26.04.2023 Anunt concurs posturi vacante ingrijitoare

Cerere de inscriere

Model CV

Declaratie

Fisa de post ingrijitoare

Rezultate selectie dosare

Anunt continuare procedura concurs nr.5678_26.04.2023

Erata anunt concurs nr.5678_26.04.2023

Rezultate proba practica concurs nr.5678_26.04.2023

Rezultate proba interviu concurs nr.5678_26.04.2023

Rezultate finale concurs

26.04.2023 Anunt concurs ocupare posturi vacante infirmiere

Cerere de inscriere

Model CV

Declaratie

Fisa de post infiermiera Sectia Pneumologie Copii

Rezultat selectie dosare

Anunt continuare procedura concurs nr.5679_26.04.2023

Rezultat proba practica concurs nr.5679_26.04.2023

Rezultate proba interviu concurs nr.5679_26.04.2023

Rezultate finale concurs

24.04.2023 Anunt concurs ocupare posturi vacante

Cerere de inscriere

Model CV

Declaratie

Rezultat selectie dosare

Anunt continuare procedura concurs nr.5519_24.04.2023

Rezultate proba practica la concurs anunt nr.5519_24.04.2023

Rezultate interviu concurs nr.5519_24.04.2023

Rezultate finale concurs nr.5519_24.04.2023

05.09.2022 Anunt promovare infirmiere

Rezultate

10.06.2022 Anunt concurs ocupare posturi vacante

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale

06.05.2022 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase Brasov organizeaza examen pentru ocuparea posturilor pe perioada nedeterminata, pentru personalul care a ocupat, fara concurs, posturi de executie, pe durata determinata, in perioada starii de alerta sau a situatiilor de risc epidemiologic si biologic.

Vezi aici anuntul complet

Anunt

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale

27.10.2021 Anunt privind angajarea fără concurs,  pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la
data incetării stării de alertă, a unor posturi vacante la Secția Clinica Pneumologie II Stejăriș

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Model CV

Rezultate selectie dosare

Rezultate finale

28.04.2021 Anunț privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile  de la data încetării stării de alertă, a unui post de ingrijitoare, Sectia Pneumologie Copii

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Rezultate

21.12.2020 Anunț privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile  de la data încetării stării de alertă, conform dispoziţiilor Legii nr. 55/2020  privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modifiările si completările ulterioare, a mai multor posturi vacante.

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Rezultate selectie dosare

12.11 2020 Anunt examene de promovare din functia de infirmiera debutanta in functia de infirmiera

Vezi aici anuntul pentru Sectia Pneumologie Copii

Rezultate finale

Vezi aici anuntul pentru Compartimentul de Ingrijiri Paliative

Rezultate finale

11.11.2020

Anunț privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile  de la data încetării stării de alertă, conform dispoziţiilor Legii nr. 55/2020  privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modifiările si completările ulterioare, a următoarelor posturi  vacante:

  • 2 posturi vacante de infirmieră, la Secţia Pneumologie I Stejăriş;

  • 1 post vacant de infirmieră la Secţia clinică Pneumologie II Stejăriş;

  • 1 post vacant de infirmieră la Compartimentul Ingrijiri Paliative.

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Rezultate selectie dosare

Anunț privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile  de la data încetării stării de alertă, conform dispoziţiilor Legii nr. 55/2020  privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, a următoarelor posturi  vacante:

  • 1 post vacant de îngrijitoare la Secţia Pneumologie I Stejăriş;

  • 1 post vacant de îngrijitoare la Secţia clinică Pneumologie II Stejăriş;

  • 1 post vacant de îngrijitoare la Sectia Pneumologie Copii;

  • 1 post vacant de îngrijitoare la Compartimentul Ingrijiri Paliative.

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Rezultate selectie dosare

14.10.2020 Anunt ocupare fara concurs, pe perioada determinata a postururilor vacante de spalatoreasa si muncitor I – sofer 

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Rezultate selectie dosare spalatoreasa

22.11.2019 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacant:

– 1 post de infirmieră debutantă la Compartiment Îngrijiri Paliative 

Vezi aici anunțul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale

21.11.2019 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacant, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011:

–   1 post de infirmieră debutantă, şcoală generală, la Secția Pneumologie Copii.

Vezi aici anunțul complet

Rezultate selecție dosare

Rezultate proba practica

Rezultate interviu

Rezultate finale

30.09.2019 Anunț examen promovare infirmieră debutantă secția Pneumologie 1

Rezultate examen de promovare infirmieră

24.07.2019 Informatii examen promovare infirmiere

Rezultate examen promovare infirmiere

13.03.2019 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:

– 3 posturi de infirmiera la Compartimentul ingrijiri paliative si 1 post ingrijitoare la Compartimentul ingrijiri paliative

Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale 

28.12.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacant:

 – 1 ingrijitoare la Sectia Pneumologie Copii 

Vezi aici anuntul complet

Bibliografie 

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba practica

Rezultate interviu

Rezultate finale
11.12.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011: 

 – 3 posturide infirmieră, şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali  din România  sau  curs de  infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului
Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, 6 luni vechime în activitate; 

– 5 posturi vacante de îngrijitoare, şcoală generală. 
Vezi aici anuntul complet

Bibliografii si fise de post

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs

 08.11.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011: 

–  1 post de infirmieră, şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali  din România  sau  curs de  infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, 6 luni vechime în activitate, la Secția Pneumologie I;
– 1 post de infirmieră,  şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali  din România  sau  curs de  infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, 6 luni vechime în activitate, la Compartiment îngrijiri paliative;
  – 1 post de infirmieră debutantă,  școală  generală,  la Secția Pneumologie Copii;
  – 2 posturi de îngrijitoare, școală generală, la Secția Pneumologie I;
  – 1 post de îngrijitoare, școală  generală, la Compartiment îngrijiri paliative;
  – 1 post de spălătoreasă, școală generală, la Spălătorie
Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba practica

Rezultate interviu

Rezultate finale
09.08.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:
            – 3 posturi de infirmiera la Compartimentul ingrijiri paliative si 1 post ingrijitoare la Compartimentul ingrijiri paliative

Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu
Rezultate finale concurse

 

 

              Trecem greul împreună

 

Asociația Respir își propune să susțină necondiționat, sistematic și unitar activitatea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a comunității din regiunea pe care o deservește.

 

cont IBAN RO79RNCB0581165872400001

Formular 230 –  REDIRECTIONEAZA din impozit!

Locatiile noastre

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brasov

Aleea Dealul Spirii, 12, Brasov, Romania

Tel.: 0268477263, 0268477011

Fax: 0372870370

Pavilion Mârzescu

Sectia Pneumologie I Adulti  – 0723148760

Sectia Clinica Pneumologie II Adulti – 0723148761

Programări evaluare sindrom postCovid-19

la telefon 0723640693 între orele 8 – 10

Structuri Boli Infecțioase

Mihai Viteazu, 9, Brașov, România

Programări: telefon 0268422474

Dispensar TB Brasov

Sitei, 17, Brasov, Romania

Programari consultatii la tel. 0268413081:

luni, miercuri și vineri între orele 13- 14,30

Laborator Analize Medicale

Sitei, 17, Brasov, Romania

Tel.: 0268477467

Ambulatoriul integrat al spitalului

Sitei, 17, Brasov, Romania

Programari consultatii pneumologie la tel. 0268413081:

luni, miercuri, vineri orele: 13 – 14,30

Programari consultatii cardiologie la tel. 0734953579:

luni, miercuri orele 13.30 – 14.30

marți, joi, vineri orele 10.00 – 12.00

Dispensar TB Sacele 

Sacele, Episcop Popeea, 20

Activitate suspendata temporar

Mulțumim!

ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMÂNIA

APEMIN ZIZIN

ASOCIAȚIA CLUBURILOR LIONS

ASOCIAȚIA DIACONIA

ASOCIAȚIA KASPER DANIELA

ASOCIAȚIA MAGIC CAMP

ASOCIAȚIA SERGIANA GRUP

ASOCIAȚIA SFÂNTUL IERARH LUCA AL CRIMEEI

AUTOMOBILE BAVARIA

BCR

BRANDVISER PROMO SRL

CALCEDONIA SERV SRL

CARREFOUR ROMÂNIA

CASTROL

CATRINA MARIA

CHEILE GRĂDIȘTEI SRL

CHIESI ROMÂNIA SRL

COMPANIA APA BRAȘOV

CONDMAG SA

DACIA PLANT

DRY CLEANING SERVICES SRL

EMIGAB SRL

FAMILIA S. – PACIENȚI

FUNDAȚIA COMUNITARĂ BRAȘOV

FUNDATIA KRONOSPAN FOUNDATION

HOSPICE CASA SPERANȚEI

IL SOLE SRL

IMSAT CUADRIPOL

INACO

INALCO SRL

INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY SRL

KRONSTADT GROUP COSMOPOLIT

KRONSTADT STERNEN

MAURER IMOBILIARE SA

MEDISAN COM SRL

M&M EXPRESS

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

OURSSON APPLIANNCE SRL

PREMIUM AEROTEC SRL

RADIO BRAȘOV

RENT A-Z SRL

ROTARACT KRONSTADT

SARA SRL

SCANEXPERT SRL

SELGROS

SRM MEDICAL

SUN WAVE PHARMA

SZITAS CSABA

TOTAL IMPACT

ȚIRIAC GROUP

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV

Formular de contact

Prin accesarea acestui formular vom prelucra următoarele date cu caracter personal (nume, prenume, adresa de e-mail și număr de telefon) Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde rezonabil. Durata de stocare: 12 luni după care vor fi șterse automat din mediile de stocare În situația în care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea furniza informațiile solicitate.