Personal auxiliar

22.11.2019 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacant:

– 1 post de infirmieră debutantă la Compartiment Îngrijiri Paliative 

Vezi aici anunțul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale

21.11.2019 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacant, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011:

–   1 post de infirmieră debutantă, şcoală generală, la Secția Pneumologie Copii.

Vezi aici anunțul complet

Rezultate selecție dosare

Rezultate proba practica

Rezultate interviu

Rezultate finale

30.09.2019 Anunț examen promovare infirmieră debutantă secția Pneumologie 1

Rezultate examen de promovare infirmieră

24.07.2019 Informatii examen promovare infirmiere

Rezultate examen promovare infirmiere

13.03.2019 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:

– 3 posturi de infirmiera la Compartimentul ingrijiri paliative si 1 post ingrijitoare la Compartimentul ingrijiri paliative

Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale 

28.12.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacant:

 – 1 ingrijitoare la Sectia Pneumologie Copii 

Vezi aici anuntul complet

Bibliografie 

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba practica

Rezultate interviu

Rezultate finale
11.12.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011: 

 – 3 posturide infirmieră, şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali  din România  sau  curs de  infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului
Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, 6 luni vechime în activitate; 

– 5 posturi vacante de îngrijitoare, şcoală generală. 
Vezi aici anuntul complet

Bibliografii si fise de post

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs

 08.11.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011: 

–  1 post de infirmieră, şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali  din România  sau  curs de  infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, 6 luni vechime în activitate, la Secția Pneumologie I;
– 1 post de infirmieră,  şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali  din România  sau  curs de  infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, 6 luni vechime în activitate, la Compartiment îngrijiri paliative;
  – 1 post de infirmieră debutantă,  școală  generală,  la Secția Pneumologie Copii;
  – 2 posturi de îngrijitoare, școală generală, la Secția Pneumologie I;
  – 1 post de îngrijitoare, școală  generală, la Compartiment îngrijiri paliative;
  – 1 post de spălătoreasă, școală generală, la Spălătorie
Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba practica

Rezultate interviu

Rezultate finale
09.08.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:
            – 3 posturi de infirmiera la Compartimentul ingrijiri paliative si 1 post ingrijitoare la Compartimentul ingrijiri paliative

Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu
Rezultate finale concurs