Personal auxiliar

27.10.2021 Anunt privind angajarea fără concurs,  pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la
data incetării stării de alertă, a unor posturi vacante la Secția Clinica Pneumologie II Stejăriș

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Model CV

Rezultate selectie dosare

Rezultate finale

28.04.2021 Anunț privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile  de la data încetării stării de alertă, a unui post de ingrijitoare, Sectia Pneumologie Copii

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Rezultate

21.12.2020 Anunț privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile  de la data încetării stării de alertă, conform dispoziţiilor Legii nr. 55/2020  privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modifiările si completările ulterioare, a mai multor posturi vacante.

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Rezultate selectie dosare

12.11 2020 Anunt examene de promovare din functia de infirmiera debutanta in functia de infirmiera

Vezi aici anuntul pentru Sectia Pneumologie Copii

Rezultate finale

Vezi aici anuntul pentru Compartimentul de Ingrijiri Paliative

Rezultate finale

11.11.2020

Anunț privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile  de la data încetării stării de alertă, conform dispoziţiilor Legii nr. 55/2020  privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modifiările si completările ulterioare, a următoarelor posturi  vacante:

  • 2 posturi vacante de infirmieră, la Secţia Pneumologie I Stejăriş;

  • 1 post vacant de infirmieră la Secţia clinică Pneumologie II Stejăriş;

  • 1 post vacant de infirmieră la Compartimentul Ingrijiri Paliative.

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Rezultate selectie dosare

Anunț privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile  de la data încetării stării de alertă, conform dispoziţiilor Legii nr. 55/2020  privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, a următoarelor posturi  vacante:

  • 1 post vacant de îngrijitoare la Secţia Pneumologie I Stejăriş;

  • 1 post vacant de îngrijitoare la Secţia clinică Pneumologie II Stejăriş;

  • 1 post vacant de îngrijitoare la Sectia Pneumologie Copii;

  • 1 post vacant de îngrijitoare la Compartimentul Ingrijiri Paliative.

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Rezultate selectie dosare

14.10.2020 Anunt ocupare fara concurs, pe perioada determinata a postururilor vacante de spalatoreasa si muncitor I – sofer 

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Rezultate selectie dosare spalatoreasa

22.11.2019 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacant:

– 1 post de infirmieră debutantă la Compartiment Îngrijiri Paliative 

Vezi aici anunțul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale

21.11.2019 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacant, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011:

–   1 post de infirmieră debutantă, şcoală generală, la Secția Pneumologie Copii.

Vezi aici anunțul complet

Rezultate selecție dosare

Rezultate proba practica

Rezultate interviu

Rezultate finale

30.09.2019 Anunț examen promovare infirmieră debutantă secția Pneumologie 1

Rezultate examen de promovare infirmieră

24.07.2019 Informatii examen promovare infirmiere

Rezultate examen promovare infirmiere

13.03.2019 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:

– 3 posturi de infirmiera la Compartimentul ingrijiri paliative si 1 post ingrijitoare la Compartimentul ingrijiri paliative

Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale 

28.12.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacant:

 – 1 ingrijitoare la Sectia Pneumologie Copii 

Vezi aici anuntul complet

Bibliografie 

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba practica

Rezultate interviu

Rezultate finale
11.12.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011: 

 – 3 posturide infirmieră, şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali  din România  sau  curs de  infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului
Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, 6 luni vechime în activitate; 

– 5 posturi vacante de îngrijitoare, şcoală generală. 
Vezi aici anuntul complet

Bibliografii si fise de post

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs

 08.11.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011: 

–  1 post de infirmieră, şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali  din România  sau  curs de  infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, 6 luni vechime în activitate, la Secția Pneumologie I;
– 1 post de infirmieră,  şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali  din România  sau  curs de  infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, 6 luni vechime în activitate, la Compartiment îngrijiri paliative;
  – 1 post de infirmieră debutantă,  școală  generală,  la Secția Pneumologie Copii;
  – 2 posturi de îngrijitoare, școală generală, la Secția Pneumologie I;
  – 1 post de îngrijitoare, școală  generală, la Compartiment îngrijiri paliative;
  – 1 post de spălătoreasă, școală generală, la Spălătorie
Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba practica

Rezultate interviu

Rezultate finale
09.08.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:
            – 3 posturi de infirmiera la Compartimentul ingrijiri paliative si 1 post ingrijitoare la Compartimentul ingrijiri paliative

Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu
Rezultate finale concurse