Medici

17.12.2020 Anunt ocupare, fara concurs, post vacant de medic primar. specialitatea medicină de Iaborator. normă intreagă la Laboratorul de analize medicale

Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare

19.10.2020 Anunt ocupare, fara concurs, post vacant, 1/2 norma, medic primar specialitatea pneumologie, Dispensar TB Brasov, pe perioada determinata

Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare

09.10.2020 Anunt ocupare, fara concurs, post vacant, medic specialist, specialitatea epidemiologie la Biroul de Management al Calitatii Serviciilor de Sanatate, pe durata determinata

Anexe

Rezultate selectie dosare

13.08.2020 Anunt ocupare, fara concurs, post vacant, 1/2 norma, medic primar specialitatea pneumologie, Dispensar TB Brasov, pe perioada determinata

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Rezultat selectie dosare

20.12.2019 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare 1 post de medic primar confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pneumologie Copii 

Vezi aici anunțul publicat în Viața Medicală nr. 51/20 dec 2019 

Situatie privind dosarele de admitere

Situație dosare de admitere

Metodologie calcul punctaj

Calendar concurs și tematică

Anunt amânare concurs

20. 09.2019 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Dispensarul TB Brașov

Vezi aici anunțul publicat în Viața Medicală nr. 38/20 septembrie 2019

Tematică concurs

Rezultate selectie dosare

Anunț desfășurare probe 

Rezultate concurs

Catalog definitiv

Anunț validare concurs

31.05.2019 – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov scoate la CONCURS, in conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare 1 post cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea Pneumologie la Sectia Clinica Pneumologie II;         

 Proces Verbal final concurs

       Vezi aici anuntul publicat in Viata Medicala nr.22/31 mai 2019

Tematica concurs 

23.11.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov scoate la CONCURS, in conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, urmatoarele posturi:           

   – 1 post cu norma intreaga de medic in specialitatea Pneumologie la Sectia Clinica Pneumologie II;
     – 1 post cu norma intreaga de medic in specialitatea Pneumologie la Dispensarul TB Brașov;

 Vezi aici anuntul publicat in Viata Medicala nr. 47/23 noiembrie 2018

Anexa 3 la Ordin Nr. 869/2015 – Metodologie de calcul al punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice (proba C)
 Tematica concurs 

07.09.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă a următoarelor posturi vacante de medici după cum urmează:             

 – 1 post medic primar, specialitatea boli infecțioase, cu studii complementare ingrijiri paliative, la compartimentul INGRIJIRI PALIATIVE;             

 – 1 post medic primar, specialitatea pneumologie , la Sectia Clinica II Stejăriș;               

– 1 post medic specialist, specialitatea pneumologie, la Dispensar TB Brașov;  – 0,5 normă, post medic primar, specialitatea radiologie și imagistică medicală, la Dispensar TB Brașov                      

Vezi aici anuntul publicat in Viata medicala

Bibliografie medic Compartiment Ingrijiri Paliative

Tematica medici pneumologi

Tematica medic radiolog

Anexa 3 la Ordin Nr. 869/2015 – Metodologie de calcul al punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice (proba C)

Anunt sustinere probe medic primar radiolog Dispensar TB Brașov

Situatia privind dosarele de inscriere medici  

 Situatia privind dosarele de inscriere concurs medic primar radiolog

Rezultate concurs medic primar infectioase la compartiment Ingrijiri Paliative
Anunt validare concurs medic primar boli infectioase Compartiment Ingrijiri Paliative 

Catalog definitiv concurs medic primar boli infectioase Compartiment Ingrijiri Paliative

Catalog proba scrisa concurs medic radiologie si imagistica medicala

Rezultate concurs 0,5 normă, post medic primar, specialitatea radiologie și imagistică medicală, la Dispensar TB Brașov

Catalog definitiv concurs 0,5 normă, post medic primar, specialitatea radiologie și imagistică medicală, la Dispensar TB Brașov

  Anunt validare concurs 0,5 normă, post medic primar, specialitatea radiologie și imagistică medicală, la Dispensar TB Brașov