Legislatie si formulare

Informatiile de interes public pot fi solicitate printr-o cerere care poate fi descarcata din lista de formulare de mai jos sau pot fi obtinute de la registratura spitalului.
Dupa completare acestea pot fi transmise prin fax la numarul 0372870370 sau depuse la registratura spitalului.

Lista cuprinzând categoriile de documente de interes public, produse și/sau gestionate potrivit Legii nr. 544/2001

Baza legala
Lege 544_2001

Norme de aplicare pentru Legea 544/2001

Formulare
1. Cerere_pentru_obtinerea_de_informatii_publice

2. Reclamatie_administrativa_1

3. Reclamatie_administrativa_2

Persoana responsabila cu aplicarea Legii 544/2001 este Danci Mara, telefon 0268477011 sau 0268477263, interior 206, e-mail manager@pneumologie.ro

Modalități de contestare 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se sunt prevăzute în anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

 

Raport privind accesul la informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare pentru anul:  20192020