INTERNAREA

Documente necesare PENTRU INTERNARE:

 • biletul de trimitere/ scrisoare medicala de revenire la internare (urmare a unei alte spitalizari continue sau spitalizari de zi);
 • cartea de identitate;
 • cardul de sanatate/adeverinţă CAS pentru cei care au refuzat, pe motiv religios, cardul de sănătate
 • eventuale documente medicale (bilete de externare, investigatii, retete)

Documente suplimentare pentru următoarele categorii:

Angajaţi: adeverinta de salariat cu precizarea nr. zile concediu medical pe ultimele 12 luni

Pensionari: talon de pensie;

Pentru cetateni straini sau care lucreaza in Romania: pasaport/act de identitate cu fotografie, asigurare de sanatate, card european de asigurari de sanate, eventual permis de sedere si adeverinta de salariat in cazul celor care lucreaza in Romania.

 

Criterii de internare spitalizare continuă:

 1. a)naştere;
 2. b)urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţapacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
 3. c)boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;
 4. d)bolnavi aflaţi sub incidenţa 109, 110, 124şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani;
 5. e)afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

 

Criteriile de internare în spitalizare de zi sunt:

 1. a)urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în prezentele norme, doar în unităţile sanitare cu paturi care acordă şi asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă;
 2. b)diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.

 

Precizări legate de pachetul minimal:

Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.

Pentru servicii medicale din pachetul minimal furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare.

Alte precizări:

Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană /Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de servicii medicale pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţiei Elveţiene/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

(Extras din ORDINUL nr. 1.857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate)

PERSOANELE SUSPECTE DE TUBERCULOZA SI URGENTELE SE POT PREZENTA FARA BILET DE TRIMITERE SAU DOCUMENTE CARE SA ATESTE CALITATEA DE ASIGURAT.

EXTERNAREA

Medicul curant ia decizia externării, după evaluarea stării de sănătate a pacientului. În situaţia în care se impune transportul pacientului cu ambulanţa proprie, pacientul fiind încadrat în criteriile de eligibilitate stabilite, se întocmeşte cererea de transport şi se transmite la secretariatul spitalului.

Medicul informează pacientul cu privire la indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru urmatoarea perioadă (determinată conform diagnosticului), precum şi privind îngrijirea la domiciliu şi furnizorii de îngrijiri la domiciliu.

Documente care se elibereaza pacientului :
· Biletul de externare
· Bilet trimitere, în cazul în care pacientul externat trebuie monitorizat.
· Reţetă compensată/gratuită după caz, sau
· Scrisoarea medicală către medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu
· Concediul medical pentru perioada internării şi, dacă e cazul, la externare.

 

 

 

              Trecem greul împreună

 

Asociația Respir își propune să susțină necondiționat, sistematic și unitar activitatea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a comunității din regiunea pe care o deservește.

 

cont IBAN RO79RNCB0581165872400001

Formular 230 –  REDIRECTIONEAZA din impozit!

Locatiile noastre

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brasov

Aleea Dealul Spirii, 12, Brasov, Romania

Tel.: 0268477263, 0268477011

Fax: 0372870370

Pavilion Mârzescu

Sectia Pneumologie I Adulti  – 0723148760

Sectia Clinica Pneumologie II Adulti – 0723148761

Programări evaluare sindrom postCovid-19

la telefon 0723640693 între orele 8 – 10

Structuri Boli Infecțioase

Mihai Viteazu, 9, Brașov, România

Programări: telefon 0268422474

Dispensar TB Brasov

Sitei, 17, Brasov, Romania

Programari consultatii la tel. 0268413081:

luni, miercuri și vineri între orele 13- 14,30

Laborator Analize Medicale

Sitei, 17, Brasov, Romania

Tel.: 0268477467

Ambulatoriul integrat al spitalului

Sitei, 17, Brasov, Romania

Programari consultatii pneumologie la tel. 0268413081:

luni, miercuri, vineri orele: 13 – 14,30

Programari consultatii cardiologie la tel. 0734953579:

luni, miercuri orele 13.30 – 14.30

marți, joi, vineri orele 10.00 – 12.00

Dispensar TB Sacele 

Sacele, Episcop Popeea, 20

Activitate suspendata temporar

Mulțumim!

ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMÂNIA

APEMIN ZIZIN

ASOCIAȚIA CLUBURILOR LIONS

ASOCIAȚIA DIACONIA

ASOCIAȚIA KASPER DANIELA

ASOCIAȚIA MAGIC CAMP

ASOCIAȚIA SERGIANA GRUP

ASOCIAȚIA SFÂNTUL IERARH LUCA AL CRIMEEI

AUTOMOBILE BAVARIA

BCR

BRANDVISER PROMO SRL

CALCEDONIA SERV SRL

CARREFOUR ROMÂNIA

CASTROL

CATRINA MARIA

CHEILE GRĂDIȘTEI SRL

CHIESI ROMÂNIA SRL

COMPANIA APA BRAȘOV

CONDMAG SA

DACIA PLANT

DRY CLEANING SERVICES SRL

EMIGAB SRL

FAMILIA S. – PACIENȚI

FUNDAȚIA COMUNITARĂ BRAȘOV

FUNDATIA KRONOSPAN FOUNDATION

HOSPICE CASA SPERANȚEI

IL SOLE SRL

IMSAT CUADRIPOL

INACO

INALCO SRL

INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY SRL

KRONSTADT GROUP COSMOPOLIT

KRONSTADT STERNEN

MAURER IMOBILIARE SA

MEDISAN COM SRL

M&M EXPRESS

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

OURSSON APPLIANNCE SRL

PREMIUM AEROTEC SRL

RADIO BRAȘOV

RENT A-Z SRL

ROTARACT KRONSTADT

SARA SRL

SCANEXPERT SRL

SELGROS

SRM MEDICAL

SUN WAVE PHARMA

SZITAS CSABA

TOTAL IMPACT

ȚIRIAC GROUP

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV

Formular de contact

Prin accesarea acestui formular vom prelucra următoarele date cu caracter personal (nume, prenume, adresa de e-mail și număr de telefon) Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde rezonabil. Durata de stocare: 12 luni după care vor fi șterse automat din mediile de stocare În situația în care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea furniza informațiile solicitate.