Pagina pacientului

Nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din cadrul Spitalului Clinic au fost stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 9512006, rep., privind reforma in domeniul sănătății, cu modificările șicompletările ulterioare, precum și ale H.G. nr.470 din 2l aprilie 2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, precum și pentru aprobarea unor măsuri în domeniu, conform deciziei ce poate fi vizualizată aici.

Supravegherea și controlul al tuberculozei:
Recuperare medicală respiratorie (vezi broșură)
 STOP Fumat (vezi pliante)