Consiliul etic

Decizia de constituire a Consiliului Etic conform Ordinului MS 1502/2016

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

Raport anual al consiliului de etica al spitalului, 2015, 2016, 2017, 2018

Analiza pentru evaluarea chestionarelor de feedback al pacientilor 2016

Rezultatele mecanismului de feedback al pacientului pot fi vizualizate la: http://www.ms.ro/organizare/compartimentul-de-integritate-2/#tab-id-5

Avize: 23 august 2017 a fost avizat Regulamentul intern al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brasov

Anuar etic 2017, 2018