Consiliul etic

Invitatie Asociatii Pacienți din județul Brașov

Decizia de constituire a Consiliului Etic conform Ordinului MS 1502/2016

Documente constituire Consiliu Etic

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

Raport anual al consiliului de etica al spitalului, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Rezultatele lunare ale mecanismului de feedback al pacientului pot fi vizualizate la: http://www.ms.ro/organizare/compartimentul-de-integritate-2/#tab-id-5

Rezultatele mecanismului de feedback al pacientului pe anul 2020

Anuar etic (cuprinde lista sesizărilor și avizelor/hotărârilor): 2017, 2018, 2019, 2020

Analiza pentru evaluarea chestionarelor de feedback al pacientilor 2016