Consiliul etic

Invitatie Asociatii Pacienți din județul Brașov

Decizia de constituire a Consiliului Etic conform Ordinului MS 1502/2016

Documente constituire Consiliu Etic

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

Raport anual al consiliului de etica al spitalului, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Analiza pentru evaluarea chestionarelor de feedback al pacientilor 2016

Rezultatele mecanismului de feedback al pacientului pot fi vizualizate la: http://www.ms.ro/organizare/compartimentul-de-integritate-2/#tab-id-5

Avize:

– 23 august 2017 a fost avizat Regulamentul intern al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brasov

– 26 august 2019 a fost avizat Regulamentul intern al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Anuar etic 2017, 2018, 2019