Functii de conducere

15.10.2021 Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea functiei specifice Comitetului Director:

  • 1 post vacant DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 

Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate finale contestatie

01.09.2021 Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea functiei specifice Comitetului Director:

  • 1 post vacant DIRECTOR MEDICAL

Vezi aici anuntul complet

Proces verbal 15.09.2021

Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. MSP 1406/2006 coroborate cu prevederile art. 184 din Legea 95/2006 urmatoarele functii:
– sef Sectia Pneumologie I Stejeris
– sef Sectia Clinica Pneumologie II Stejeris
– sef Sectia Pneumologie Copii Stejeris

Vezi aici anuntul publicat in Viata Medicala nr. 52/27 decembrie 2019

Rezultatele analizarii dosarelor de concurs

Tematica concurs

Anunț referitor la susținerea probelor de concurs

Rezultate probă interviu – proiect de management

Anunt referitor la reluarea sustinerii unor probe

Anunt calendar reluare probe

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba practica

Rezultate finale

18.02.2019 Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov organizează în perioada 18.02.2019 – 08.04.2019 concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de manager, persoană fizică, din cadrul  Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 190/28.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din unitățile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
         Vezi aici anuntul completbibliografiatemele cadru si structura proiectului de managementHotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 190/28.06.2018 
Rezultate etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite prin anuntul de concurs.
Dr. Dan Moraru – proiect de management
Rezultate etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management
Rezultate finale concurs

 07.09.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă  a postului vacant de Șef Laborator analize medicale
Vezi aici anuntul publicat in Viata medicalaTematica si teme cadru medic sef laborator
Structura proiectului de management

Grila de evaluare a proiectului de management

Anexa la Ordin nr.1406/2006 – METODOLOGIE privind calcularea punctajului la concursul ori examenul pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice 

 Situatia privind dosarele de inscriere medic sef laborator

Anunt referitor la sustinerea probelor de concurs

Rezultate interviu – proiect de management

Rezultate finale concurs – post vacant de Șef Laborator analize medicale