13.06.2024 Anunt concurs post vacant

Cerere de inscriere la concurs

16.10.2023 Anunt examen promovare asistent medical debutant radiologie

Cerere inscriere examen de promovare

Tematica si bibliografie

Rezultat final

25.09.2023 Anunț concurs post vacant asistent medical principal specializarea balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie și recuperare

Rezultate selectie dosare

Rezultate test grilă

Rezultate interviu

Rezultat final

26.04.2023 Anunt concurs post vacant 

Cerere de inscriere

Model CV

Declaratie

Fisa de post asistent medical Sectia Pneumologie Copii

Rezultat selectie dosare

Anunt continuare procedura concurs nr.5680_26.04.2023

Rezultate proba scrisa concurs nr.5680_26.04.2023

Rezultate finale concurs nr.5680_26.04.2023

 

24.04.2023 Anunt concurs post temporar vacant

Cerere de inscriere

Model CV

Declaratie

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba practica

Anunt continuare procedura concurs nr.5520_24.04.2023

Rezultate proba interviu concurs nr.5520_24.04.2023

Rezultate finale concurs nr.5520_24.04.2023

12.10.2022 Anunt promovare asistent medical

Rezultate

 25.08.2022 Anunt promovare asistent medical Ambulatoriul Integrat

Rezultate

22.08.2022 Anunt promovare asistenti sectii Pneumologie

Rezultate

19.08.2022 Anunt promovare asistent medical de radiologie

Rezultat

18.08.2022 Anunt promovare asistent Compartiment }ngriiri Paliative

Rezultat

10.06.2022 Anunt concurs ocupare posturi vacante

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa – laborator

Rezultate proba scrisa – ATI

Rezultate interviu – laborator

Rezultate interviu – ATI

Rezultate finale – laborator

Rezultate finale – ATI

11.05.2022 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase Brasov organizeaza examen pentru ocuparea posturilor pe perioada nedeterminata

Vezi aici anuntul complet

Cerere

Declaratie

Anunt

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultae finale

11.05.2022 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase Brasov organizeaza examen pentru ocuparea unui post pe perioada nedeterminata

Vezi aici anuntul complet

Cerere

Declaratie

Anunt

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultat final

06.05.2022 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase Brasov organizeaza examen pentru ocuparea posturilor pe perioada nedeterminata, pentru personalul care a ocupat, fara concurs, posturi de executie, pe durata determinata, in perioada starii de alerta sau a situatiilor de risc epidemiologic si biologic.

Vezi aici anuntul complet 

Anunt

Rezultate proba scrisa

Rezultate finale

30.03.2022 Anunt examen de promovare

Rezultate 

10.11.2021 Anunt privind angajarea fără concurs,  pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la
data incetării stării de alertă, a unor posturi vacante de asistenti medicali

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Model CV

Proces verbal

Rezultate selectie dosare

27.10.2021 Anunt privind angajarea fără concurs,  pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la
data incetării stării de alertă, a unor posturi vacante la Secția Clinica Pneumologie II Stejăriș

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Model CV

Rezultate selectie dosare

Rezultate finale

19.10.2021 Anunț promovare asistent medical

Rezultate examen

18.10.2021 Privind angajarea fără concurs,  pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la
data incetării stării de alertă, a următoarelor posturi vacante:
– 1 post vacant de asistent medical, studii postliceale, specialitatea medicină generală,
la Secția Pneumologie I Stejăriș;
– 1 post vacant de asistent medical debutant, studii postliceale,medicină generală,
la Secția Pneumologie I Stejăriș.

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Model CV

Rezultate selectie dosare

Rezultate finale

02.06.2021 Anunt privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile  de la data încetării stării de alertă, a unui post vacant de asistent medical debutant cu studii postliceale in Ambulatoriul Integrat al spitalului- Cabinet Pneumologie

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Rezultate selectie dosare

Rezultate finale

05.05.2021 Anunt privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile  de la data încetării stării de alertă, a unui post vacant de asistent medical debutant cu studii postliceale la Compartimentul de Ingrijiri Paliative

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Rezultate selectie dosare

21.12.2020 Anunț privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile  de la data încetării stării de alertă, conform dispoziţiilor Legii nr. 55/2020  privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, a următoarelor posturi  vacante:

  • 1 post vacant de asistent medical cu studii superioare, grad principal – specialitatea medicină generala, la Secţia Pneumologie I Stejăriş;

  • 1 post vacant de asistent medical cu studii postliceale, grad principal – specialitatea medicină generală,  la Secţia clinică Pneumologie II Stejăriş

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Rezultate selectie dosare

11.11.2020

Anunț privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile  de la data încetării stării de alertă, conform dispoziţiilor Legii nr. 55/2020  privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, a următoarelor posturi  vacante:

  • 1 post vacant de asistent medical cu studii superioare, grad principal – specialitatea medicină generala, la Secţia Pneumologie I Stejăriş;

  • 2 posturi vacante de asistent medical cu studii postliceale, grad principal – specialitatea medicină generală,  la Secţia clinică Pneumologie II Stejăriş

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Rezultate selectie dosare

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează examen de promovare din funcţia de asistent medical cu studii postliceale, grad principal – medicină generală, în funcţia de asistent medical cu studii superioare, grad principal – medicină generală, în baza dispozitiilor Legii nr. 95/2006, rep., cu modificările şi  completările ulterioare, ale Legii nr.153/2017, cu modificările şi  completările ulterioare, ale H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi  completările ulterioare precum si ale Ordinului nr. 1470/2011, cu modificările şi  completările ulterioare

Vezi aici anuntul complet

Rezultate finale

 

28.10.2020 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, fara concurs, a postului vacant de asistent medical debutant cu studii postliceale, Sectia Pneumologie I, durata determinata

Vezi aici anuntul complet

Anexe

Rezultate selectie dosare

Rezultate finale

20.11.2019  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:
      – 1 post asistent medical, specialitatea medicina generala, grad principal,  studii postliceale, la Ambulatoriul Integrat al spitalului – Cabinet Pneumologie

Vezi aici anunțul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale

30.09.2019 Anunt examen promovare asistenți medicali secțiile Pneumologie I și Pneumologie Copii

Rezultate examen promovare

26.09.2019 Anunț examen promovare asistent medical Compartiment Îngrijiri Paliative

Rezultate finale examen de promovare 

25.07.2019 Informatii examen promovare asistenti medicali

Rezultate examen promovare asistent Dispensar TB Sacele

Rezultate examen promovare asistent paliatie

Rezultate examen promovare asistent Sectia Clinica II

01.03.2019  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:
      – 1 post asistent medical, specialitatea medicina generala, grad principal,  studii postliceale, la Dispensarul TB Brasov situat in Brasov, str. Sitei, nr. 17.
Vezi aici anuntul complet
Rezultate selectie dosare
Rezultate proba scrisa
Rezultate proba practica
Rezultate proba interviu
Rezultate finale

27.02.2019 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:
      – 1 post asistent medical radiologie, grad principal in radiologie,  studii postliceale, la Laboratorul de radiologie si imagistica medicala din cadrul Dispensarului TB Brasov situat in Brasov, str. Sitei, nr. 17.

Vezi aici anuntul complet
 Rezultate selectie dosare
Rezultate proba scrisa
Rezultate proba practica
Rezultate interviu
Rezultate finale concurs

28.12.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacant:
      – 1 post asistent medical principal cu studii postliceale, medicina generala, Sectia Clinica Pneumologie II

Vezi aici anuntul complet
Rezultate selectie dosare
Rezultate proba scrisa

11.12.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacant, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011:      

  – 1 post vacant de fiziokinetoterapeut, specialitatea balneofiziokinetoterapie și recuperare, la Compartimentul recuperare, medicină fizică și balneologie, bază de tratament, studii superioare, diplomă de licență în specialitate, 6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut;
Vezi aici anuntul completBibliografie si fisa postului

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs

  11.12.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011:      

– 1 post asistent medical principal cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, 5 ani vechime ca asistent medical, grad principal;
       – 1  post  asistent medical cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, 6 luni  vechime în specialitate;   

  –  3  posturi  asistent medical debutant cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997.

  Vezi aici anuntul complet

Bibliografii si fise de post
Rezultate selectie dosare sectii pneumologie,

 Rezultate selectie dosare Compartiment ingrijiri paliative

Rezultate proba scrisa sectii pneumologie;

Rezultate proba scrisa Compartiment Îngrijiri Paliative

Rezultate proba practica sectii pneumologie

Rezultate proba practica Compartiment Ingrijiri Paliative

Rezultate proba interviu sectii pneumologie

Rezultate proba interviuCompartiment Ingrijiri Paliative
 Rezultate concurs sectii pneumologie, 

Rezultate concurs Compartiment Ingrijiri Paliative 

11.12.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată determinată, a următorului post temporar vacant, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011- 1  post asistent medical cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, 6 luni vechime în specialitate; 
Vezi aici anuntul complet

Bibliografie si fisa postului

26.10.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor  posturi vacante,

       – 3  posturi  asistent medical principal cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, 5 ani vechime ca asistent medical, grad principal;

     – 1  post  asistent medical cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, 6 luni  vechime în specialitate;

     –  2  posturi  asistent medical debutant cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997.

Vezi aici anuntul complet

Rezultate selecție dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba practica

Rezultate interviu

Rezultate contestații

Rezultate finale           

19.10.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical de radiologie debutant cu studii postliceale, specialitatea radiologie si imagistica medicala la Dispensarul TB Sacele.
Vezi aici anuntul complet
Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisă

 Rezultate proba practica

Rezultate interviu

Rezultate contestatie

Rezultate finale concurs   

01.10.2018 Anunt reluare procedura de organizare si desfasurare concurs – Asistent de radiologie debutant Dispensar TB Sacele
 09.08.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacante:

  – 1 post vacant de asistent medical principal cu studii superioare, medicina generala, studii aprofundate/specializate in ingrijiri paliative la Compartimentul Ingrijiri Paliativ

  Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs

 

 

              Trecem greul împreună

 

Asociația Respir își propune să susțină necondiționat, sistematic și unitar activitatea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a comunității din regiunea pe care o deservește.

 

cont IBAN RO79RNCB0581165872400001

Formular 230 –  REDIRECTIONEAZA din impozit!

Locatiile noastre

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brasov

Aleea Dealul Spirii, 12, Brasov, Romania

Tel.: 0268477263, 0268477011

Fax: 0372870370

Pavilion Mârzescu

Sectia Pneumologie I Adulti  – 0723148760

Sectia Clinica Pneumologie II Adulti – 0723148761

Programări evaluare sindrom postCovid-19

la telefon 0723640693 între orele 8 – 10

Structuri Boli Infecțioase

Mihai Viteazu, 9, Brașov, România

Programări: telefon 0268422474

Dispensar TB Brasov

Sitei, 17, Brasov, Romania

Programari consultatii la tel. 0268413081:

luni, miercuri și vineri între orele 13- 14,30

Laborator Analize Medicale

Sitei, 17, Brasov, Romania

Tel.: 0268477467

Ambulatoriul integrat al spitalului

Sitei, 17, Brasov, Romania

Programari consultatii pneumologie la tel. 0268413081:

luni, miercuri, vineri orele: 13 – 14,30

Programari consultatii cardiologie la tel. 0734953579:

luni, miercuri orele 13.30 – 14.30

marți, joi, vineri orele 10.00 – 12.00

Dispensar TB Sacele 

Sacele, Episcop Popeea, 20

Activitate suspendata temporar

Mulțumim!

ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMÂNIA

APEMIN ZIZIN

ASOCIAȚIA CLUBURILOR LIONS

ASOCIAȚIA DIACONIA

ASOCIAȚIA KASPER DANIELA

ASOCIAȚIA MAGIC CAMP

ASOCIAȚIA SERGIANA GRUP

ASOCIAȚIA SFÂNTUL IERARH LUCA AL CRIMEEI

AUTOMOBILE BAVARIA

BCR

BRANDVISER PROMO SRL

CALCEDONIA SERV SRL

CARREFOUR ROMÂNIA

CASTROL

CATRINA MARIA

CHEILE GRĂDIȘTEI SRL

CHIESI ROMÂNIA SRL

COMPANIA APA BRAȘOV

CONDMAG SA

DACIA PLANT

DRY CLEANING SERVICES SRL

EMIGAB SRL

FAMILIA S. – PACIENȚI

FUNDAȚIA COMUNITARĂ BRAȘOV

FUNDATIA KRONOSPAN FOUNDATION

HOSPICE CASA SPERANȚEI

IL SOLE SRL

IMSAT CUADRIPOL

INACO

INALCO SRL

INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY SRL

KRONSTADT GROUP COSMOPOLIT

KRONSTADT STERNEN

MAURER IMOBILIARE SA

MEDISAN COM SRL

M&M EXPRESS

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

OURSSON APPLIANNCE SRL

PREMIUM AEROTEC SRL

RADIO BRAȘOV

RENT A-Z SRL

ROTARACT KRONSTADT

SARA SRL

SCANEXPERT SRL

SELGROS

SRM MEDICAL

SUN WAVE PHARMA

SZITAS CSABA

TOTAL IMPACT

ȚIRIAC GROUP

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV

Formular de contact

Prin accesarea acestui formular vom prelucra următoarele date cu caracter personal (nume, prenume, adresa de e-mail și număr de telefon) Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde rezonabil. Durata de stocare: 12 luni după care vor fi șterse automat din mediile de stocare În situația în care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea furniza informațiile solicitate.