Asistenti medicali

20.11.2019  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:
      – 1 post asistent medical, specialitatea medicina generala, grad principal,  studii postliceale, la Ambulatoriul Integrat al spitalului – Cabinet Pneumologie

Vezi aici anunțul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale

30.09.2019 Anunt examen promovare asistenți medicali secțiile Pneumologie I și Pneumologie Copii

Rezultate examen promovare

26.09.2019 Anunț examen promovare asistent medical Compartiment Îngrijiri Paliative

Rezultate finale examen de promovare 

25.07.2019 Informatii examen promovare asistenti medicali

Rezultate examen promovare asistent Dispensar TB Sacele

Rezultate examen promovare asistent paliatie

Rezultate examen promovare asistent Sectia Clinica II

01.03.2019  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:
      – 1 post asistent medical, specialitatea medicina generala, grad principal,  studii postliceale, la Dispensarul TB Brasov situat in Brasov, str. Sitei, nr. 17.
Vezi aici anuntul complet
Rezultate selectie dosare
Rezultate proba scrisa
Rezultate proba practica
Rezultate proba interviu
Rezultate finale

27.02.2019 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:
      – 1 post asistent medical radiologie, grad principal in radiologie,  studii postliceale, la Laboratorul de radiologie si imagistica medicala din cadrul Dispensarului TB Brasov situat in Brasov, str. Sitei, nr. 17.

Vezi aici anuntul complet
 Rezultate selectie dosare
Rezultate proba scrisa
Rezultate proba practica
Rezultate interviu
Rezultate finale concurs

28.12.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacant:
      – 1 post asistent medical principal cu studii postliceale, medicina generala, Sectia Clinica Pneumologie II

Vezi aici anuntul complet
Rezultate selectie dosare
Rezultate proba scrisa

11.12.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacant, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011:      

  – 1 post vacant de fiziokinetoterapeut, specialitatea balneofiziokinetoterapie și recuperare, la Compartimentul recuperare, medicină fizică și balneologie, bază de tratament, studii superioare, diplomă de licență în specialitate, 6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut;
Vezi aici anuntul completBibliografie si fisa postului

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs

  11.12.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011:      

– 1 post asistent medical principal cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, 5 ani vechime ca asistent medical, grad principal;
       – 1  post  asistent medical cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, 6 luni  vechime în specialitate;   

  –  3  posturi  asistent medical debutant cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997.

  Vezi aici anuntul complet

Bibliografii si fise de post
Rezultate selectie dosare sectii pneumologie,

 Rezultate selectie dosare Compartiment ingrijiri paliative

Rezultate proba scrisa sectii pneumologie;

Rezultate proba scrisa Compartiment Îngrijiri Paliative

Rezultate proba practica sectii pneumologie

Rezultate proba practica Compartiment Ingrijiri Paliative

Rezultate proba interviu sectii pneumologie

Rezultate proba interviuCompartiment Ingrijiri Paliative
 Rezultate concurs sectii pneumologie, 

Rezultate concurs Compartiment Ingrijiri Paliative 

11.12.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată determinată, a următorului post temporar vacant, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011- 1  post asistent medical cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, 6 luni vechime în specialitate; 
Vezi aici anuntul complet

Bibliografie si fisa postului

26.10.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor  posturi vacante,

       – 3  posturi  asistent medical principal cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, 5 ani vechime ca asistent medical, grad principal;

     – 1  post  asistent medical cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, 6 luni  vechime în specialitate;

     –  2  posturi  asistent medical debutant cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997.

Vezi aici anuntul complet

Rezultate selecție dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba practica

Rezultate interviu

Rezultate contestații

Rezultate finale           

19.10.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical de radiologie debutant cu studii postliceale, specialitatea radiologie si imagistica medicala la Dispensarul TB Sacele.
Vezi aici anuntul complet
Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisă

 Rezultate proba practica

Rezultate interviu

Rezultate contestatie

Rezultate finale concurs   

01.10.2018 Anunt reluare procedura de organizare si desfasurare concurs – Asistent de radiologie debutant Dispensar TB Sacele
 09.08.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacante:

  – 1 post vacant de asistent medical principal cu studii superioare, medicina generala, studii aprofundate/specializate in ingrijiri paliative la Compartimentul Ingrijiri Paliativ

  Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs