Arhiva

2018

26.06.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical de radiologie debutant cu studii postliceale, specialitatea radiologie si imagistica medicala la Dispensarul TB Sacele
Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare

Anunt suspendare 

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:           

 – 2 posturi vacante de asistent medical principal cu studii superioare, medicina generala, studii aprofundate/specializate in ingrijiri paliative la Compartimentul Ingrijiri Paliative;               

– 1 post vacant de asistent medical principal cu studii postliceale, medicina generala, studii aprofundate/specializate in ingrijiri paliative la Compartimentul Ingrijiri Paliative;   
– 2 posturi vacante de asistent medical debutant cu studii postliceale, medicina generala, studii aprofundate/specializate in ingrijiri paliative la Compartimentul Ingrijiri Paliative.
Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate sustinere interviu

Rezultate finale
 25.06.2018  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:            

– 1 post economist, grad profesional I(studii superioare economice), la Compartimentul achizitii publice, contractare;              

– 1 post referent de specialitate, grad profesional II(studii superioare juridice, economice, tehnice), la Compartimentul achizitii publice, contractare.      

Vezi aici anuntul complet 

22.06.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:            

– 5 posturi de infirmiera la Compartimentul ingrijiri paliative               

– 1 post ingrijitoare la Compartimentul ingrijiri paliative.     

Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare

Rezultate test grila
Rezultate sustinere interviu
Rezultate finaleGhid IN PNEUMO 2017-2018
18.06.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:            

– 1 post vacant de asistent medical grad principal cu studii postliceale, medicina generala, la Sectia Pneumologie I                

– 1 post vacant de asistent medical grad principal cu studii postliceale, medicina generala, la Sectia Clinica Pneumologie II       

Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare
Rezultate finale proba scrisa     

Rezultate proba practica
Rezultate sustinere interviu
Rezultatele concursului


 15.06.2018 Spitalul  Clinic  de Pneumoftiziologie Braşov organizeazăîn conformitate cu dispozițiile art.181 alin.4 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director: 1 post vacant de conducere de DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL.      Vezi aici anuntul complet.     Rezultate selectie dosareRezultate probă scrisa
Rezultate sustinere proiect de specialitateRezultate sustinere interviuRezultate finale
 11.06.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:            

– 1 post vacant infirmiera debutanta la Sectia Pneumologie I                

– 1 post vacant infirmiera debutanta la Sectia Clinica Pneumologie II       

Vezi aici anuntul complet

Rezultate selectie dosare

ezultate finale proba practica

Rezultate finale interviu

Rezultate finale
 08.06.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011:

– 1 post economist, grad profesional I,la Compartimentul Biroul Managementul Calității;

– 1 post spălătoreasă, școală generală, la Spălătorie.

 Vezi aici anuntul complet

Concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a postului vacant de economist, grad profesional I, la Compartimentul Biroul Managementul Calității;

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate finale interviu

Rezultate finale

Concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a postului vacant de spălătoreasă, școală generală, la Spălătorie

Rezultate selectie dosare 

Rezultate proba practica

Rezultate finale interviu

Rezultate finale   

20.03.2018 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere DIRECTOR MEDICAL    

 vezi aici anunt complet

Rezultate finale selectie dosare inscriere concurs pentru ocupare post Director Medical
Rezultate proba scrisa concurs pentru ocupare post Director Medical
Rezultate proba proiect de specialitate concurs pentru ocupare post Director Medical    – rezultat interviu
Rezultat final concurs pentru ocupare post Director Medical