Alte functii

05.05.2021 Anunt examen promovare registrator medical

Rezultate examen

11.12.2018  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacant, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011:        

– 1 post vacant de fiziokinetoterapeut, specialitatea balneofiziokinetoterapie și recuperare, la Compartimentul recuperare, medicină fizică și balneologie, bază de tratament, studii superioare, diplomă de licență în specialitate, 6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut;

Vezi aici anuntul complet

Bibliografie si fisa postului

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs