ROMANIA - CONSILIUL JUDETEAN BRASOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV
                Brasov, Aleea Dealul Spirii, 12
   Tel. 0268477011, 0268477263, Fax 0372870370 
              e-mail: manager@pneumologie.ro
   Home            Personal auxiliar: infirmiere, ingrijitoare

 
 
08.11.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011:
-  1 post de infirmieră, şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali  din România  sau  curs de  infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare, 6 luni vechime în activitate, la Secția Pneumologie I;
- 1 post de infirmieră,  şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali  din România  sau  curs de  infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare, 6 luni vechime în activitate, la Compartiment îngrijiri paliative;
- 1 post de infirmieră debutantă,  școală  generală,  la Secția Pneumologie Copii;
- 2 posturi de îngrijitoare, școală generală, la Secția Pneumologie I;
- 1 post de îngrijitoare, școală  generală, la Compartiment îngrijiri paliative;
1 post de spălătoreasă, școală generală, la Spălătorie

 

09.08.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:
            - 3 posturi de infirmiera la Compartimentul ingrijiri paliative si 1 post ingrijitoare la Compartimentul ingrijiri paliative 
        
        Rezultate interviu