Acasa      Concursuri      Personal auxiliar: infirmiere, ingrijitoare

24.07.2019 Informatii examen promovare infirmiere

13.03.2019 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:
            - 3 posturi de infirmiera la Compartimentul ingrijiri paliative si 1 post ingrijitoare la Compartimentul ingrijiri paliative 
 
28.12.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacant:
     - 1 ingrijitoare la Sectia Pneumologie Copii
     

11.12.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011:
   - 3 posturide infirmieră, şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali  din România  sau  curs de  infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului
Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare, 6 luni vechime în activitate;
  - 5 posturi vacante de îngrijitoare, şcoală generală. 

 
08.11.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011:
  -  1 post de infirmieră, şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali  din România  sau  curs de  infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare, 6 luni vechime în activitate, la Secția Pneumologie I;
- 1 post de infirmieră,  şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali  din România  sau  curs de  infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare, 6 luni vechime în activitate, la Compartiment îngrijiri paliative;
  - 1 post de infirmieră debutantă,  școală  generală,  la Secția Pneumologie Copii;
  - 2 posturi de îngrijitoare, școală generală, la Secția Pneumologie I;
  - 1 post de îngrijitoare, școală  generală, la Compartiment îngrijiri paliative;
  - 1 post de spălătoreasă, școală generală, la Spălătorie

       Rezultate finale
 

09.08.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:
            - 3 posturi de infirmiera la Compartimentul ingrijiri paliative si 1 post ingrijitoare la Compartimentul ingrijiri paliative 
        
        Rezultate interviu