ROMANIA - CONSILIUL JUDETEAN BRASOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV
                Brasov, Aleea Dealul Spirii, 12
   Tel. 0268477011, 0268477263, Fax 0372870370 
              e-mail: manager@pneumologie.ro
   Home            Personal TESA
 
 
 
24.08.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:
            - 1 post vacant de economist, grad profesional II, studii superioare economice, la Compartimentul achizitii publice, contractare;  
            - 1 post referent de specialitate debutant (studii superioare juridice, economice, tehnice/ingineresti), la Compartimentul achizitii publice, contractare.