Acasa      Concursuri      Medici
 
 
31.05.2019 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov scoate la CONCURS, in conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare 1 post cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea Pneumologie la Sectia Clinica Pneumologie II;
       
       Tematica concurs
 
23.11.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov scoate la CONCURS, in conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, urmatoarele posturi:
               - 1 post cu norma intreaga de medic in specialitatea Pneumologie la Sectia Clinica Pneumologie II;
               1 post cu norma intreaga de medic in specialitatea Pneumologie la Dispensarul TB Brașov;
 
 
                  Tematica concurs
 
07.09.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă a următoarelor posturi vacante de medici după cum urmează:
               - 1 post medic primar, specialitatea boli infecțioase, cu studii complementare ingrijiri paliative, la comapartimentul INGRIJIRI PALIATIVE;
               - 1 post medic primar, specialitatea pneumologie , la Sectia Clinica II Stejăriș;
               - 1 post medic specialist, specialitatea pneumologie, la Dispensar TB Brașov;
               - 0,5 normă, post medic primar, specialitatea radiologie și imagistică medicală, la Dispensar TB Brașov
               
       Tematica medici pneumologi