ROMANIA - CONSILIUL JUDETEAN BRASOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV
                Brasov, Aleea Dealul Spirii, 12
   Tel. 0268477011, 0268477263, Fax 0372870370 
              e-mail: manager@pneumologie.ro
   Home            Medici
 
07.09.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă a următoarelor posturi vacante de medici după cum urmează:
               - 1 post medic primar, specialitatea boli infecțioase, cu studii complementare ingrijiri paliative, la comapartimentul INGRIJIRI PALIATIVE;
               - 1 post medic primar, specialitatea pneumologie , la Sectia Clinica II Stejăriș;
               - 1 post medic specialist, specialitatea pneumologie, la Dispensar TB Brașov;
               - 0,5 normă, post medic primar, specialitatea radiologie și imagistică medicală, la Dispensar TB Brașov
               
       Tematica medici pneumologi