Acasa      Info pacienţi      Ingrijiri postspitalizare

Ingrijiri si asistenta postspitalizare
        
In vederea asigurării condiţiilor necesare pentru acordarea de îngrijri socio-medicale la domiciliu pentru pacienţii externaţi din Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov, acesta are incheiat un protocol de colaborare cu S.C. INGRIJIRI LA DOMICILIU S.R.L. (ÎLD), obiectul protocolului constând în acordarea de către ÎLD a serviciilor sociale şi medicale pentru pacienţii care la externare prezintă nevoia de a continua tratamentul stabilit conform Planului de îngrijire şi la recomandările medicului curant. Astfel ÎLD se obligă să:
răspundă solicitărilor provenind de la SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV pentru pacienţii care necesită îngrijiri la domiciliu.
să consilieze şi să îndrume pacienţii în realizarea actelor şi formalităţilor necesare beneficierii de servicii de îngrijire socială şi medicală la domiciliu.
- să realizeze Planul de îngrijire al pacientului în conformitate cu recomandările medicului curant. 
- să asigure îngrijiri medicale la standarde ridicate de calitate, cu personal calificat, în funcţie de nevoile beneficiarului.
- să preia şi să îngrijească pacienţii externaţi de la SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV,  cu domiciliul în alt judeţ decât BRASOV, acolo unde ÎLD are puncte de lucru.
- să pună la dispoziţia pacientului şi/ sau a medicului curant/ de familie, la cerere, informaţiile privind evoluţia cazului şi a stării de sănătate.  
- să păstreze în condiţiile legii confidenţialitatea datelor medicale şi a datelor cu caracter personal al pacienţilor.
- să ofere îngrijiri medicale la domiciliu contra-cost doar în cazurile în care pacienţii nu sunt eligibili pentru a beneficia de decontul Casei Judeţene de Asigurări, SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV, fiind exonerat de orice formă de plată pentru acordarea acestui tip de servicii.

 

 

  Furnizori de servicii de ingrijiri la domiciliu si paliative in contract cu CAS Brasov

 

  Distributia teritoriala a furnizorilor de servicii medicale din judetul Brasov poate fi accesata la adresa: http://www.cnas.ro/casbv/map-location/idCounty/34