Acasa      Informatii internare/externare      Informatii vizitatori

 Informaţii vizitatori

Program vizite

       Luni – vineri 15 – 20
       Sâmbătă – Duminică 10 – 20
 
       În cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră (conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1284/17 dec 2012

 

        Capitolul 12.  Regulamentul Intern al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
Art. 69

(1) Vizitarea bolnavilor, acolo unde este posibilă, se va face numai conform programului stabilit de către conducerea unităţii şi afişat la poarta spitalului.
(2) Vizitatorii sunt îndrumaţi la patul bolnavilor de un cadru mediu desemnat de şeful de secţie sau de asistenta şefă. În situaţia  mai multor vizitatori, aceştia vor fi introduşi pe rând, astfel ca numarul lor la un bolnav să nu depăşească 2 persoane.
(3) Este interzis vizitatorilor introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al bolnavului sau în cantitate prea mare. Este interzisă şi introducerea de băuturi alcoolice.
(4) Vizitatorii vor evita discuţiile neplăcute ce pot afecta pacienţii, vor respecta liniştea celorlalţi bolnavi internaţi. Pentru bolnavii deplasabili este recomandabil ca vizita să se desfăşoare în holuri sau în camerele din secţii amenajate corespunzător.
(5) Vizitatorilor le este interzis fumatul în unitate.
(6) Vizitatorii trebuie să respecte orele de vizită şi să dea curs indicaţiilor medicilor, personalului sanitar sau de pază.