Acasa      Info pacienţi      Consiliul etic
 
 
 
 
Raport anual al consiliului de etica al spitalului, 2015, 2016, 2017, 2018
 
Analiza pentru evaluarea chestionarelor de feedback al pacientilor  2016
 
Rezultatele mecanismului de feedback al pacientului pot fi vizualizate la: http://www.ms.ro/organizare/compartimentul-de-integritate-2/#tab-id-5
 
Avize: 23 august 2017 a fost avizat Regulamentul intern al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brasov