ROMANIA - CONSILIUL JUDETEAN BRASOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV
                Brasov, Aleea Dealul Spirii, 12
   Tel. 0268477011, 0268477263, Fax 0372870370 
              e-mail: manager@pneumologie.ro
   Home            Asistenti medicali
 
 
 
 
26.10.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor  posturi vacante,

       - 3  posturi  asistent medical principal cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, 5 ani vechime ca asistent medical, grad principal;

     - 1  post  asistent medical cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, 6 luni  vechime în specialitate;

     -  2  posturi  asistent medical debutant cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997.


         Vezi aici anuntul complet  
         Rezultate selecție dosare  
 
 
19.10.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical de radiologie debutant cu studii postliceale, specialitatea radiologie si imagistica medicala la Dispensarul TB Sacele.
     
 
 
 
01.10.2018 Anunt reluare procedura de organizare si desfasurare concurs - Asistent de radiologie debutant Dispensar TB Sacele
 
09.08.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacant:
            - 1 post vacant de asistent medical principal cu studii superioare, medicina generala, studii aprofundate/specializate in ingrijiri paliative la Compartimentul Ingrijiri Paliative 
        
        Rezultate interviu