Acasa      Concursuri      Asistenti medicali

25.07.2019 Informatii examen promovare asistenti medicali

01.03.2019  
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:
      - 1 post asistent medical, specialitatea medicina generala, grad principal,  studii postliceale, la Dispensarul TB Brasov situat in Brasov, str. Sitei, nr. 17.
      Vezi aici anuntul complet
      Rezultate selectie dosare
      Rezultate proba scrisa
      Rezultate proba practica
      Rezultate proba interviu
      Rezultate finale

27.02.2019 
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:
      - 1 post asistent medical radiologie, grad principal in radiologie,  studii postliceale, la Laboratorul de radiologie si imagistica medicala din cadrul Dispensarului TB Brasov situat in Brasov, str. Sitei, nr. 17.

       Vezi aici anuntul complet
       Rezultate selectie dosare
       Rezultate proba scrisa
       Rezultate proba practica
       Rezultate interviu
       Rezultate finale concurs

28.12.2018 
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacant:
      - 1 post asistent medical principal cu studii postliceale, medicina generala, Sectia Clinica Pneumologie II

       Vezi aici anuntul complet
       Rezultate selectie dosare
       Rezultate proba scrisa
 
 
11.12.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011:
       - 1 post asistent medical principal cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, 5 ani vechime ca asistent medical, grad principal;
       - 1  post  asistent medical cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, 6 luni  vechime în specialitate;
     -  3  posturi  asistent medical debutant cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997. 
 
        Rezultate proba interviu sectii pneumologieRezultate proba interviu Compartiment Ingrijiri Paliative
        Rezultate concurs sectii pneumologie, Rezultate concurs Compartiment Ingrijiri Paliative
 
11.12.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată determinată, a următorului post temporar vacant, în conformitate cu dispoziţiile art.7 din H.G. nr.286/2011
-     1  post asistent medical cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, 6 luni vechime în specialitate; 


26.10.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor  posturi vacante,

       - 3  posturi  asistent medical principal cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, 5 ani vechime ca asistent medical, grad principal;

     - 1  post  asistent medical cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, 6 luni  vechime în specialitate;

     -  2  posturi  asistent medical debutant cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997.


         Vezi aici anuntul complet  
         Rezultate selecție dosare  
         Rezultate interviu
         Rezultate finale 
        
 
 
19.10.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical de radiologie debutant cu studii postliceale, specialitatea radiologie si imagistica medicala la Dispensarul TB Sacele.
     
 
 
 
01.10.2018 Anunt reluare procedura de organizare si desfasurare concurs - Asistent de radiologie debutant Dispensar TB Sacele
 
09.08.2018 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următorului post vacant:
            - 1 post vacant de asistent medical principal cu studii superioare, medicina generala, studii aprofundate/specializate in ingrijiri paliative la Compartimentul Ingrijiri Paliative 
        
        Rezultate interviu