Acasa      Arhiva      2010-2017
 
 
 
06.12.2017 Rezultate finale concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate debutant achizitii publice, contractare.
 
05.12.2017 Rezultate finale concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent de farmacie cu studii postliceale, la Farmacia cu circuit inchis a spitalului 
 
29.11.2017 Rezultat proba interviu concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate debutant achizitii publice, contractare.
 
28.11.2017 Rezultat proba interviu concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent de farmacie cu studii postliceale, la Farmacia cu circuit inchis a spitalului 
 
24.11.2017 Rezultat proba practica concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate debutant achizitii publice, contractare.
 
 
24.11.2017 Anunt examen
 
23.11.2017 Raspuns contestatie test grila pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate debutant achizitii publice, contractare.
 
23.11.2017 Rezultate test grila concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent de farmacie cu studii postliceale, la Farmacia cu circuit inchis a spitalului 
 
21.11.2017 Rezultate test grila concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate debutant achizitii publice, contractare.
 
16.11.2017 Rezultat selecție dosare de inscriere concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent de farmacie cu studii postliceale, la Farmacia cu circuit inchis a spitalului 
 
14.11.2017 Rezultat selectie dosare de inscriere  concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate debutant achizitii publice, contractare 
 
10,11,2017  SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere DIRECTOR MEDICAL - vezi aici anunt complet
 
29.06.2017   SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent de farmaciecu studii postliceale, la Farmacia cu circuit inchis a spitalului -  vezi aici anuntul complet
 
30.10.2017 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate debutant achizitii publice, contractare - vezi aici anuntul complet
 
 
 
 
 
27.07.2017 Rezultate proba scrisa concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical de radiologie debutant cu studii postliceale, specialitatea radiologie si imagistica medicala la Dispensarul TB Sacele 
 
 
20.07.2017 Rezultat selectie dosare de inscriere  concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical de radiologie debutant cu studii postliceale, specialitatea radiologie si imagistica medicala la Dispensarul TB Sacele  
 
 
05.07.2017  SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical de radiologie debutant cu studii postliceale, specialitatea radiologie si imagistica medicala la Dispensarul TB Sacele -  vezi aici anuntul complet
 
29.06.2017   SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical cu studii postliceale, specialitatea medicina generala la Sectia Pneumologie I -  vezi aici anuntul complet
 

 
06.12.2016   Rezultate selectie dosare concurs post vacant casier debutant
 
 
17.11.2016 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată,a postului vacant de casier debutant - vezi aici anuntul complet
                   ANEXA 3 LA ORDIN NR.869/2015
 
28.10.2016 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante: asistent medical, infirmiere si ingrijitoare. Vezi aici anuntul completfisele de post si bibliografiile.

                   Tematica concurs medic specialist radiolog
                   Tematica concurs medici pneumologi
 
 
30.08.2016 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante: asistenti medical principali, asistent medical, infirmiere, ingrijitoare si casier.
 
Metodologia privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale ale personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice - click aici pentru vizualizare

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.05.2016 Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. MSP 1406/2006 coroborate cu prevederile art. 184 din Legea 95/2006 urmatoarele functii:
      - sef Sectia Pneumologie I Stejeris
      - sef Sectia Clinica Pneumologie II Stejeris
      - sef Sectia Pneumologie Copii Stejeris
      - sef Laborator de Analize Medicale
            Tematica concurs 
            Anexa la ordin 1406/2006
 
 
 
24.05.2016  SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:
- 1 post vacant de infirmieră la secţia Pneumologie Copii;
- 1 post vacant de infirmieră debutanta la secţia clinică Pneumologie II;
 
Metodologia privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale ale personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice - click aici pentru vizualizare


 
 
03.05.2016  Situatie privind dosarele admise la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, conform anuntului din Viata Medicala nr 16 din 15.04.2016 - click aici pentru vizualizare

Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov scoate la concurs (vezi aici anuntul din Viata Medicala nr. 16/15 aprilie 2016): 
           - un post de medic specialist Pneumologie la Sectia Pneumologie I
           - un post de medic specialist Pneumologie la Dispensarul TB Brasov
 
18.03.2016  Situatie privind dosarele admise la concursul pentru ocuparea postului vacant de farmacist, conform anuntului din Viata Medicala nr 9 din 26.02.2016 - click aici pentru vizualizare
11.03.2016 Situatie privind dosarele admise/respinse la concursul pentru ocuparea postului vacant de farmacist, conform anuntului din Viata Medicala nr 9 din 26.02.2016 - click aici pentru vizualizare
11.03.2016 Rezultate finale concurs asistente medicale desfasurat conform anuntului 946/05.02.2016 - click aici pentru vizualizare
08.03.2016 Rezultate proba concurs desfasurata in 8.03.2016, conform anuntului 946/05.02.2016 - click aici pentru vizualizare
                Rezultate finale concursuri desfasurate in 03.03.2016 - click aici pentru vizualizare.
07.03.2016 Rezultate contestatie proba concurs asistent farmacie - click aici pentru vizualizare.
03.03.2016 Rezultate probe concursuri desfasurate in 03.03.2016, conform anuntului 946/05.02.2016 - click aici pentru vizualizare
Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov scoate la concurs un post de farmacist la Farmacia cu circuit inchis a spitalului - vezi aici anuntul din Viata Medicala.
 
29.02.2016 Rezultate probe concursuri desfasurate in 29.02.2016, conform anuntului 946/05.02.2016 - click aici pentru vizualizare
22.02.2016 Rezultate selectie dosare concursuri conform anuntului 946/05.02.2016 - click aici pentru vizualizare
16.02.2016 Erată bibliografie concurs - click aici pentru vizualizare

                Bibliografie concurs ocupare post vacant de asistent medical principal cu studii postliceale la secţia Pneumologie I - click aici pentru vizualizare.

08.02.2016 Metodologia privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale ale personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice - click aici pentru vizualizare

05.02.2016 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante: 
 
-   1 post vacant de asistent medical principal cu studii postliceale, medicină generală, la secţia Pneumologie I;
 
-   1 post vacant de îngrijitoare la secţia Pneumologie I;
 
-   1 post vacant de asistent medical debutant cu studii postliceale, medicină generală, la secţia clinică Pneumologie II;
 
-   1 post vacant de infirmieră la secţia clinică Pneumologie II;
 
-   1 post vacant de îngrijitoare la secţia clinică Pneumologie II;
 
-   2 posturi vacante de asistent medical debutant cu studii postliceale, medicină generală, la secţia Pneumologie Copii;
 
-   1 post vacant de infirmieră la secţia Pneumologie Copii;
 
               -   1 post vacant de asistent medical de farmacie cu studii postliceale, la Farmacia cu circuit închis;4.12.2015 Anunt concurs pentru ocuparea cu contract individual de munca pe perioada determinata - 36 luni a postului vacant de medicspecialist, specialitatea Pneumologie la Dispensar TB Sacele. Anuntul complet

3.12.2015  

În temeiul dispoziţiilor art.38 alin.1 lit.b din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului, cu modificările  şi completările ulterioare, din motive obiective, Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov, anunţă   reluarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a postului vacant de  asistent medical de farmacie cu studii postliceale la Farmacia cu circuit închis programat iniţial pentru data de 22.12.2015 (proba scrisă), la o dată ce va fi comunicată ulterior


22.12.2015 Rezultate probe desfasurate in data de 22.12.2015: asistenti medicaliregistrator medical debutantinfirmiere si ingrijitoarecontabil debutant
28.12.2015 Rezultate probe desfasurate in data de 28.12.2015:asistenti medicaliregistrator medical debutantinfirmiere si ingrijitoarecontabil debutant
31.12.2015 Rezultat interviu concurs asistente medicale
06.01.2016 Rezultate finale concurs asistente medicale
 
02.11.2015 Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizează concurs/exmen pentru ocuparea functiilor de DIRECTOR MEDICAL si DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 
Grila de punctare a proiectului/lucrarii de specialitate pentru ocuparea functiei de director financiar-contabil.

Erata: Se elimina din bibliografii punctele 8 din bibliografia pentru Director Medical si punctul 7 din bibliografia pentru Director Financiar Contabil, respectiv   Ordinul M.F.P. nr. 946/2005, republicat și actualizat, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial - abrogat.


27.07.2015
Rezultatul final pentru concursul de ocupare a funcției manager persoană fizică la Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov.
 
24.07.2015
Rezultatul testului grilă pentru concursul de ocupare a funcției manager persoană fizică la Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov.

19.07.2015
Anunt privind verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în publicația de concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică la Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov:

24.06.2015 Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov.
            
Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, str.Aleea Dealul Spirii nr. 12 în :
·        Data de 24 iulie 2015, ora 12,00 Proba scrisă – test grilă de verificare a cunoștințelor, proba eliminatorie;
·        Data de 27. iulie 2015 , ora 12,00 Proba de susținere a proiectului de management urmată de un interviu de selecție.

La concurs se pot înscrie persoanele fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii: 

a)      sunt absolvenţi ai unei instituții de învătământ superior medical, economico- financiar sau juridic;

b)      sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite  prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui master sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată potrivit legii;  

c)      au  cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

d)     nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

e)      sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

f)       nu au vârsta de pensionare, conform legii;

g)      nu sunt membrii Consiliului de Administraţie din Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: 
a)      cererea de înscriere;
b)      copia actului de identitate;
c)      copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;
d)     copia legalizată a certificatului de absolvire a cursului de management sau  management sanitar; copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sanitar, ori copie legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată potrivit legii.
e)      curriculum vitae;
f)       copii legalizate ale diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;
g)      adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lunga durată sau copie de pe carnetul de muncă certificată de către conducerea unităţii. Aceasta din urmă va fi certificată "în conformitate cu originalul" de către conducerea unităţii care o gestionează.
h)      cazierul judiciar;
i)       declarație pe proprie răspundere că nu se află în curs de urmărire penală;
j)       adeverinţa medicală din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
k)      declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
l)       copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
m)    proiectul de management realizat de candidat;
n)      chitanţa de plată a taxei de participare la concurs, emisă de Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov.

 

Dosarele de inscriere se depun în plicuri sigilate și se primesc până în data de 17 iulie 2015, ora 15.00 la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov , str. Aleea Dealul Spirii nr. 12, Brașov.,printr-o cerere/ scrisoare de intenție, destinată spitalului și în atenția președintelui Comisiei de concurs și se va înregistra la secretariatul spitalului.
            Pe plicul sigilat se vor specifica următoarele ”Dosar de înscriere solicitat în cadrul concursului de ocupare a funcţiei de manager - persoană fizică la Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov’’
 
            Bibliografia, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean Brasov , temele cadru pentru proiectul de management și calendarul de desfășurare a concursului sunt publicate pe site-ul Spitalului de Pneumoftiziologie Brasov www.pneumologie.ro și  pe site-ul Consiliului Judeţean Brasov  www.judbrașov.ro și sunt afișate la sediul spitalului.
            Cuantumul taxei de participare la concurs este de 800 lei/participant şi va fi plătită la sediul Spitalului Pneumoftiziologie Brasov. 
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0268/ 477011 int. 206, Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, persoane de contact: Danci Mara  și Popescu Marta.

            Click pentru Informatii suplimentare

24.11.2014Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi  vacante – personal contractual
 
 • 1 post vacant de conducere asistent medical şef secţie (asistent medical principal cu studii postliceale) la secţia Pneumologie I;
 • 1 post vacant asistent medical debutant cu studii postliceale la secţia Pneumologie I;
 • 2 posturi vacante infirmieră debutantă la secţia Pneumologie I;
 • 1 post vacant de conducere asistent medical şef secţie (asistent medical principal cu studii postliceale) la secţia clinică Pneumologie II;
 • 1 post vacant infirmieră debutantă la secţia clinică Pneumologie II;
 • 1 post vacant îngrijitoare la secţia clinică Pneumologie II;
 • 1 post vacant de conducere asistent medical şef secţie (asistent medical principal cu studii superioare) la secţia Pneumologie Copii;
 • 1 post vacant asistent de farmacie debutant cu studii postliceale la Farmacia cu circuit închis;
 • 1 post vacant de asistent medical principal cu studii postliceale la compartimentul Evaluare şi statistică medicală spital;
 • 1 post vacant asistent medical principal cu studii postliceale la Dispensar TB Săcele;
 • 1 post vacant îngrijitoare la Dispensar TB Săcele;
 • 1 post vacant asistent medical principal cu studii postliceale la cabinet cardiologie Ambulatoriu integrat al spitalului;
 • 1 post vacant economist debutant  la compartimentul Salarizare;
 • 1 post vacant de spălătoreasă la Spălătorie.
 


03.12.2014 Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov anunta ca, din motive obiective, concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de asistent de farmacie debutant cu studii postliceale si  economist debutant nu se pot sustine in perioada 22.12.2014 - 29.12.2014 si nici nu pot fi amanate, drept pentru care unitatea noastra va relua procedura de organizare si desfasurare a acestora.
28.11.2014 Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistent de farmacie debutant cu studii postliceale si economist debutant (vezi aici anuntul completbibliografie  si fisa postului as. farmaciebibliografie si fisa postului economist). 

03.11.2014 Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza concurs pentru examen promovare in treapta profesionala pentru functia de infirmiera debutanta (vezi aici anuntul completrezultat final).

03.11.2014 Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza concurs pentru examen promovare in grad profesional pentru functia de referent de specialitate grad profesional III (vezi aici anuntul complet).

03.11.2014 Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de ingrijitoare la Sectia Clinica Pneumologie II (vezi aici anuntul complet),rezultate test grilarezultate proba practicarezultate interviu si finale.
 
30.09.2014 Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical principal cu studii postliceale ;i ingrijitoare la Sectia Clinica Pneumologie II (vezi aici anuntul completrezultat selectie dosarerezultat final concurs asistent medicalrezultat selectie dosare II ingrijitoare).  

29.09.2014 Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal cu studii postliceale la Dispensar TB (vezi aici anuntul completrezultat selectie dosare), rezultat test grilarezultat interviu si rezultat final.

01.09.2014 Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov, în calitate de autoritate contractantă, are onoarea să vă invite să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect ,,RK REŢEA APĂ POTABILĂ ” pănă în data de 16.09.2014,ora 12.00. (invitatie de participare)

20.08.2014 Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov, în calitate de autoritate contractantă, are onoarea să vă invite să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect “,,RK ACOPERIŞ PAVILIONUL I” până în data de 28.08.2014,ora 12.00 (invitatie de participareformulare).

17.06.2014  Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent de farmacie cu studii postliceale la Farmacia cu circuit inchis. (vezi aici anuntul complet), rezultat selectie dosarerezultat final.

27.05.2014  Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal cu studii postliceale la Sectia Pneumologie I. (vezi aici anuntul complet)rezultat selectie dosarerezultat final.
18.02.2014

           SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV organizeaza  în data de 11 martie 2014, ora 11,00, la sediul unitatii din Aleea Dealul Spirii, nr.12, licitatie publica cu strigare pentru încheierea unui contract de închiriere a unei suprafete de teren de 1 mp din Dispensarul TBC Brasov, str. Sitei nr.17. în conformitate cu Hotararea Consiliului Judetean Brasov nr. 486/25.10.2013, în scopul amplasarii unui automat de bauturi calde. 

Pretul de pornire al licitatiei este de 27 lei/mp/lun?.

Persoanele interesate se vor prezenta la sediul unitatii din Aleea Dealul Spirii, nr.12,  de unde pot solicita în scris caietul de sarcini si instructiunile pentru ofertanti, care se obtin contra sumei de 20 lei.

                Informatii la tel. 0268.513.020.


28.01.2014  Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de infirmiera debutanta la Sectia Clinica Pneumologie II (vezi aici anuntul completbibliografie), rezultat selectie dosarerezultate partialerezultate finale.

03.10.2013  Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare pe sectia Pneumologie Copii (informatii detaliate), rezultat selectie dosarerezultat test grilarezultate proba practica si interviurezultate finale.

26.07.2013 Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
 • 2 posturi vacante de asistent medical principal cu studii postliceale la Sectia Clinica Pneumologie II
 • un post de infirmiera Sectia Pneumologie Copii

26.06.2013  Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov scoate la concurs  în conformitate cu prevederile Ord. M.S.F. nr. 698/2001, cu completarile si modificarile ulterioare, un post de farmacist la Farmacia spitalului.(anunt Viata Medicala/21.06.2013bibliografieanexa la anunt)(rezultat concurs).

03.06.2013  Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov scoate la concurs un post de infirmiera Sectia Pneumologie Copii (vezi aici anuntul complet) 

012.12.2012
 
   Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov scoate la concurs  în conformitate cu prevederile Ord. M.S.F. nr. 698/2001, cu completarile si modificsrile ulterioare, un post de farmacist la Farmacia spitalului. (anunt Viata Medicalaclick aici pentru anuntul completprecizari suplimentare examen)

12.12.2012  Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare la Laboratorul de analize medicale,  click aici pentru detalii anunt.Selectie dosare,  rezultate test grilarezultate finale

25.05.2012  Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de sef serviciu administrativ, aprovizionare, transport - click aici pentru detalii anunt.,
                    12.06.2012    Rezultate selectie dosare candidati
  

06.12.2011
   Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. MSP 1406/2006 coroborate cu prevederile art. 184 din Legea 95/2006 urmatoarele functii:
      - sef Sectia Pneumologie I Stejeris
      - sef Sectia Clinica Pneumologie II Stejeris
      - sef Sectia Pneumologie Copii Stejeris
      - sef Laborator de Analize Medicale
 
29.11.2011
 
04.11.2011
 Farmacist specialist Farmacie generala la Farmacia spitalului
 
   Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S.F. nr. 698/2001, cu completarile ai modificarile ulterioare, un post de farmacist specialist Farmacie generala la Farmacia spitalului. (click aici pentru anuntul complet)
 
 
08.09.2011
      Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza in data de 26 septembrie 2011 concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent medical cu studii postliceale (click aici pentru anuntul complet si bibliografie).
 
22.08.2011
      Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza in data de 7 septembrie 2011 concurs pentru ocuparea postului de asistent medical cu studii postliceale (click aici pentru anuntul complet si bibliografie).  
 
29.06.2011
      Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov, in conformitate cu Ordinul MS nr. 284/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Director Medical care face parte din comitetul director. (click pentru anuntul complet)
        Bibliografie concurs
        Ordinul 284/2007
 
06.05.2011
    Farmacist specialist Farmacie generala la Farmacia spitalului
 
   Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S.F. nr. 698/2001, cu completarile si modificarile ulterioare, un post de farmacist specialist Farmacie generala la Farmacia spitalului.
  
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
 • cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze;
 • copie xerox de pe diploma de farmacist si adeverinta de confirmare în gradul profesional;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 a ordinelor mentionate;
 • declaratie scrisa ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pentru care doreste sa concureze;
 • certificat privind starea de sanatate
 • copie xerox de pe autorizatia de libera practica;
 • chitanta de plata a taxei de concurs.

    Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza dupa 30 de zile de la publicarea în "Viata Medicala" (6 mai 2011).

    Bibliografie
    Relatii suplimentare se pot obtine la tel: 0268.477011, 0268.477263, interior 206.
 
 
01.04.2011
               Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov, in conformitate cu Ordinul MS nr. 284/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii de conducere care fac parte din comitetul director, dupa cum urmeaza:
 • - pentru postul de DIRECTOR MEDICAL – in ziua de  20.04.2011, ora 9,00;
 • - pentru postul de DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL – in ziua de  20.04.2011, ora 11,30;
        (click pentru anuntul complet)
 
 
21.01.2011 - Anunt concurs pentru ocuparea functiei de manager - persoana fizica.
Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza concurs în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1082/2010 pentru ocuparea functiei de manager - persoana fizica.
Concursul se va desfasura la sediul unitatii, in str. Aleea Dealul Spirii nr. 12, Brasov, în intervalul 22 - 28 februarie, si va cuprinde doua probe de evaluare: proba scrisa si proba de sustinere a proiectului de management, urmata de un interviu de selectie. (click pentru anuntul complet)
Informatii suplimentare:
 
 
06.12.2010
    Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
 • statistician medical - 1 post vacant în Dispensarul TB
 • asistent medical principal cu studii medii - 1 post vacant Sectia Pneumologie 1
 • îngrijitoare - 1 post temporar vacant la Sectia Pneumologie 1
 
 
 
12 noiembrie 2010
Farmacist specialist Farmacie generala la Farmacia spitalului
 
   Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S.F. nr. 698/2001, cu completarile si modificarile ulterioare, un post de farmacist specialist Farmacie generala la Farmacia spitalului.
   Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
 • cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze;
 • copie xerox de pe diploma de farmacist si adeverinta de confirmare în gradul profesional;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 a ordinelor mentionate;
 • declaratie scrisa ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pentru care doreste sa concureze;
 • certificat privind starea de sanatate
 • copie xerox de pe autorizatia de libera practica;
 • chitanta de plata a taxei de concurs.
   Taxa de concurs este de 100 de lei si se va achita la casieria spitalului.
   Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza dupa 30 de zile de la publicarea în "Viata Medicala" (12 noiembrie 2010).
   Tematica si bibliografia se vor afisa la sediul unitatii.
   Relatii suplimentare se pot obtine la tel: 0268.477011, 0268.477263, interior 206.